ANBI gegevens

De Belastingdienst heeft NPV-afdeling IJsselmuiden & Kampen aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). U kunt uw giften dus aftrekken van uw inkomstenbelasting. Hieronder vindt u de voor de ANBI vereiste gegevens over onze vereniging.

Vereniging

Statutaire naam:            NPV- afdeling IJsselmuiden
RSIN-nummer:               813703724
Statutaire zetel:              IJsselmuiden, gemeente Kampen
Postadres:                      Refterstraat 5, 8271 XL IJsselmuiden
E-mailadres:                   ijsselmuiden@afdeling-npvzorg.nl
Datum oprichting:          27-02-1987
Rechtsvorm:                   Vereniging met volledige rechtsbevoegdheid

Doelstelling

Vanuit de Bijbelse opdracht en in navolging van Jezus Christus bij te dragen aan de zorg voor het leven door toerusting, (beleid)beïnvloeding, belangenbehartiging (inclusief lotgenotencontact), voorlichting en praktische hulp in gezondheid en ziekte.

Beleidsplan

Continuering van Vrijwillige Thuishulp (VHT)
Beleggen van informerende en samenbindende thema-avonden
Aandacht en begeleiding vrijwilligers

Onderhouden van contacten en delen van kennis met aanverwante en collega-organisaties

Bekendheid in gemeente, pers en op websites

Uitoefenen van beleidbeïnvloeding bij de plaatselijke politiek

Bestuurssamenstelling

Voorzitter:                              Erik Bruggink
2e voorzitter:                         Maarten van der Hoek
Secretaresse:                       Jessica Brink
Penningmeesters:                Aart-Jan van Wijhe
Portefeuillehouder VTH:      Anita Bouma-Stoel
2e Portefeuillehouder:         Vacature

Beloningsbeleid

Coördinatoren:
Er zijn 4 betaalde coördinatoren.

Vrijwilligers van de VTH:
Ontvangen een onkostenvergoeding (met name reiskosten).

Bestuur:
Bestuursleden ontvangen geen geldelijke vergoeding.

Activiteiten en financiële verantwoording

Een verslag van de uitgeoefende activiteiten & financiële verantwoording is te vinden in onze periodieke nieuwsbrieven. Deze kunt u downloaden op de pagina Downloads & links.