Steun de NPV

De Vrijwillige Thuishulp wordt geheel vrijwillig verricht. Als vereniging worden er wel kosten gemaakt. Waardeert u het werk van de Vrijwillige Thuishulp en wilt u ons financieel steunen? Dan kunt u dit doen door een bijdrage over te maken naar:

NL37INGB 0007 7835 07 t.n.v. NPV afd. IJsselmuiden o.v.v. 'Vrijwillige Thuishulp'.

ANBI

De Belastingdienst heeft NPV-afdeling IJsselmuiden aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). U kunt uw giften dus aftrekken van uw inkomstenbelasting. Hieronder vindt u de voor de ANBI vereiste gegevens over onze vereniging.

Lid worden

U kunt het werk van de NPV steunen door lid te worden.

Het NPV-lidmaatschap kost € 17,50 per kalenderjaar, jongeren tot 25 jaar betalen € 12,50. Als een ander persoon op hetzelfde adres al lid is van de NPV, kunt u gezinslid worden voor € 12,50 per jaar. Een aantal zorgverzekeraars vergoedt (een deel) van uw lidmaatschapsgeld van de NPV. Lees hier welke verzekeraars een lidmaatschap vergoeden.